Các thủ tục về đất đai cho doanh nghiệp, tổ chức

Công ty Luật TNHH Corona cung cấp các dịch vụ liên quan đến đất đai cho các doanh nghiệp, tổ chức như sau:

- Dịch vụ xin cấp quyết định giao đất (đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất)

- Dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất

- Dịch vụ xin điều chỉnh quyết định giao đất

- Dịch vụ gia hạn hợp đồng thuê đất

- Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Dịch vụ liên quan đến đơn giá thuê đất

- Dịch vụ liên quan đến cắm mốc, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất

- Dịch vụ liên quan đến đăng ký giao dịch thế chấp

- Dịch vụ xin thông tin quy hoạch, lập bản vẽ chỉ giới đường đỏ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.