Thủ tục về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân

Công ty Luật TNHH Corona cung cấp các dịch vụ liên quan đến đất đai cho các cá nhân như sau:

- Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Dịch vụ thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Dịch vụ tách - hợp thửa quyền sử dụng đất

- Dịch vụ liên quan đến đăng ký giao dịch thế chấp

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.